Kauçuk Malzemeler Eğitimi

kaucukEğitim Tarihleri :  20-21 Ocak 2018

Eğitim Saatleri : 10:00 – 17:00

Eğitim Yeri :  Nippon Hotel Taksim İSTANBUL

Eğitim Süresi :  2 gün

Eğitim İçeriği:

KAUÇUK MALZEMELER
Polimelerle ilgili temel kavramlar
Polimer ve monomer kavramı
Monomerlerin fonksiyonel özellikleri
Polimer sentez yöntemleri
Polimerizasyon prosesleri
Polimerlerin molekül ağırlığı ve dağılımı
Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Polimerlerde bileşim
Polimerik malzemelerin zincir yapısı
Polimerlerde kristal ve amorf yapı
Polimerlerde termal davranışlar
Kauçuklar ve özellikleri
Kauçuk türleri
Kauçukların sınıflandırılması
Ticari kauçuklar ve özellikleri
Tabii kauçuk (nr)
Poliizopren (isopren rubber-ir)
Stiren-butadien kauçuğu (sbr)
Bütadien kauçuk (cbr)
Klor kauçuğu (cr)
Akrilonitril-bütadien kauçuğu (nbr)
Epm elastomerler
Epdm elastomerler
Hypalon (kloro sülfanatlı polietilen elastomer-csm)
Klorlanmış polietilen (cpe)
Silikon kauçuklar (mq)
Florokarbon elastomerleri (fkm)
Polisülfür kauçuklar
Termoplastik kauçuklar-termoplastik elastomerler
sbs (kraton® d)
sıs (kraton® d)
sebs (kraton® g sebs/seps)
sebs-g-ma (kraton fg)
KAUÇUKLARA KATILAN KATKI MADDELERİ ve KAZANDIRDIKLARI ÖZELLİKLER
Kauçuklara katılan katkı maddeleri
Vulkanize edici maddeler (pişiriciler)
Uyarıcı maddeler
Vulkanizasyonu hızlandırıcı maddeler
Vulkanizasyonu geciktirici maddeler
Yaşlanmayı önleyici maddeler
Yumuşatıcılar
İşlemeyi kolaylaştırıcı maddeler
Alev geciktirici ve yanma önleyici maddeler
Köpük yapıcı maddeler (şişiriciler)
Boyar maddeller
Reodorantlar
Fungisitler
Kauçuklara katılan dolgu maddeleri
Kauçuklara katılan takviyelendirici maddeler
Takviye malzemeleri
Cam elyaflar
Karbon elyaflar
Selülozik elyaflar
İnorganik elyaflar
Metalik elyafı
Sentetik organik elyaflar
Poliakrilonitril (orlon)
Alifatik poliamidler (naylon)
Aromatik poliamidler (aramidler)
KAUÇUKLARA UYGULANAN TEST YÖNTEMLERİ
Hammadde girdi kontrol testleri
Karışım için uygulanan testler
Kauçuklara uygulanan testler
Fiziksel testler
Yoğunluk tayini
Plastizite testleri
Viskozite testleri
Pişme zamanı (scorch tİme) testi
Reometre testleri
Kül miktarı ve dolgu maddesi miktarının tayini
Yanmaya karşı dayanıklılığın tayini
Yaşlandırma testleri
Ekstraksiyon testleri
Elektriksel direnç
Yapı tayini (ft-ir, atr)
Isı ile bozunma sıcaklığının tayini (tga)
Diferansiyel taramalı kalorimetre (dsc)
Morfolojik özelliklerin belirlenmesi (sem & tem)
Mekanik testler
Sertlik tayini
Çekme testi
Yırtılma mukavemeti
Yük altında deformasyon
Yorulma testi
Aşınma testi
Yapışma testi (çelik tele ve elyafa)
Elastikiyet testi
Düşük sıcaklıkta esneklik testi
Kimyasal testler
Asitlere mukavemet
Alkalilere mukavemet
Yağlara mukavemet
Tuzlu suya mukavemet
Oksitleyicilere mukavemet
Hidrolik sıvılara mukavemet
Çözücülere mukavemet
Gazlara mukavemet
Sabun ve deterjanlara mukavemet
KAUÇUK MALZEMELER ve ÜRETİM TEKNİKLERİ
Üretim ve Proses İşlemleri
Kauçuk ürünlerin imalat aşamaları
Karıştırma işlemi ve Karıştırma ekipmanları
Giyotin
Hamur haline getirme ve Hamur makineleri
Açık karıştırıcılar (valsler)
Kapalı karıştıcılar (bamburiler)
Ön şekillendirme
Ekstrüzyon
Kalenderleme
Levha imalatı
Katlama
Friksiyon
Vulkanizasyon
Vulkanizasyon yöntemleri
Kalıplama
Kompresyon kalıplama
Transfer kalıplama
Enjeksiyon kalıplama
Kombine kompresyon ve transfer şişirme kalıplama
Otoklavda vulkanizasyon
Sıcak hava vulkanizasyonu
Açık buhar vulkanizasyonu
Su vulkanizasyonu
Devamlı (contınue) vulkanizasyon
Buhar tüneli vulkanizasyon yöntemi
Sıvı vulkanizasyon yöntemi
Döner tip pişirici (rota cure) vulkanizasyon yöntemi
Mikro dalga vulkanizasyonu yöntemi
Sıcak hava tüneli vulkanizasyon yöntemi
Sıvılaştırılmış kürecik havuzu