Geometrik Toleranslar Eğitimi

Eğitim Süresi:  1 GünÖn Koşul: Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları eğitimin yararlı olması için ön koşullardan biridir.

Eğitimin Amacı: Geometrik Toleranslar Eğitimi ; Hatasız ve hızlı montajın önemli olduğu sanayi alanlarında gerekli olan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma ile ürünün kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, proseslerin ve ölçülendirmenin iyileştirilmesiyle süre ve maliyetleri azaltmak.

Eğitim İçeriği:

  
  • Tolerans Nedir ve Nerelerde Kullanılır?
o        Tolerans çeşitleri
o        Geometrik toleranslar,
o       Boyut toleransları,
o       Tolerans Sembolleri
o       Tolerans Tablosu ve okunması
  • ISO TOLERANSLANDIRMA NORMLARI.
o        ISO8015 Temel Toleranslandırma Kuralları
o        ISO1101 Geometrik Toleranslar
o        ISO5459 Tanımlanmış Referanslar
o        ISO5458 Konum Toleransları
o        ISO3040 Konilerin Toleransları
o        ISO2692 En Çok Malzeme Prensibi
o        ISO10578 Tolerans Bölgesi
o        ISO10579 Rijit Olmayan Parça Toleransları
o        ISO1660 Profillerin Toleransları
  • Tolerans bölgesi,  Anma ölçüsü, En fazla durumu,  Uzatılmış tolerans aralığı,
  • Referanslar- Tanım, Gösterim, Referans kullanımı
  • Geometrik özellikler :
o        Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik, Silindiriklik
  • Profil toleransları:
o        Paralellik,Diklik,Açısallık,Eş eksenlilik,Salgı
  • Yerleşim (pozisyon) toleransı ve uygulamalar
  • Geometrik özelliklerin parçalar üzerinde ölçümü ve değerlendirilmesi
  • Koordinat ölçümü sonuçları ile pozisyon toleransı değerlendirilmesi,
  • Örnekler ve uygulamalar