PLC Otomasyon Eğitimi S7-200

PLC Eğitim Süresi:  2 GünKimler Katılmalı: Mühendisler, teknikerler, teknisyenler, operatörler, bakımcılar, bakım yöneticileri. PLC Otomasyon konusunda gelişmek isteyenler.

Eğitimin Amacı: PLC Otomasyon Eğitiminde amaç,Teknolojisi hızla gelişen endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için tasarlanmış olan bir tür bilgisayar gibi düşünebileceğimiz PLC’nin tanıtılması, kurulması programlanması ve çalıştırılma sını öğrenmek. Siemens S7 ile programlama yapabilir düzeye gelmektir.

Eğitim İçeriği:

 
 • PLC tanımı, iç yapısı ve çalışma prensibi
 • PLC yapı elemanlarının tanıtımı ve elemanların seçim kriterleri
 • Sensör ve eyleyici elektrik devre şemalarını PLC ile ilişkilendirme becerisi (okuma ve bağlama)
 • Temel kontak yapıları (lojik devre elemanları)
 • Temel programlama dilleri (LAD, STL ve FBD mantıkları)
 • Kurma, silme ve mühürleme
 • PLC ve programlama makinesi arasında veri transferi
 • Sembolik adresleme ve PLC S7 200 çalışmasını bilgisayardan gözlemleme
 • Zamanlayıcılar (açma gecikmeli ve kapama gecikmeli)
 • Sayıcılar (ileri, geri ve ileri-geri sayıcılar )
 • Özel işlevli, kullanma hazır bellek adresleri tanıtımları
 • Karşılaştırma devreleri (büyükse, küçükse ve eşitse)
 • Basarken ve bırakırken tetikleme komutları (yükselen kenar ve düşen kenar)
 • Elektropnömatik ekipmanların PLC ile kontrolü
 • Endüstriyel örnekler
 • Arıza arama ve bulma teknikleri