SPC İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Kuruluşta verilerin toplanması, bilgiye dönüştürülmesi ve değerlen_ dirilmesi için sorumlu olan yönetici ve çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Üretim Proseslerinin kontrol altında tutulabilmesi ve iyileştirilebilmesi için, istatistiksel tanımların ve yöntemlerin işletmelerde uygulanması.

Eğitim İçeriği:

•  İPK nedir? Neden İPK ugulanır?

•  Değişimin tanımlanması ve sınıflandırılması

•  Veri toplama

•  İstatistik Teknikler

•  Pareto Analizi

•  Pratik Çalışma

•  Histogram

•  Serpilme Diyagramı

•  Gruplandırma

•  Normal Dağılım

•  Proses Çıktılarının % Tahmini

•  Makine Yeterlilik Analizi

•  Proses Yeterlilik Analizi

  Nicelikler İçin Kontrol Kartları

•  IX-MR Kartı

•  X-R Kartı

•  X-S Kartı

•  Pratik Çalışma

  Nitelikler İçin Kontrol Kartları

•  P Kartı

•  nP Kartı

•  U Kartı

•  C Kartı