ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri konusunda bilgi almak isteyen, Firmalarında sistemi kurmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı: Katılımcıları ISO 9001:2000 standardının gereklilikleri ve Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim İçeriği:

•  Kalite Kavramı

•  ISO 9001:2000 Standartının Detaylı İncelenmesi

•  Kalite Politikasının oluşturulması

•  Kalite El Kitabı

•  Organizasyon El Kitabı

•  Prosedürlerin oluşturulması

•  Süreçlerin tespiti ve oluşturulması

•  Talimatların oluşturulması

•  Döküman hazırlama

•  Dökümantasyon uygulamaları

•  Örnek firma uygulaması ve Belgelendirme tetkikine hazırlık.