ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgi almak isteyen, Firmalarında sistemi kurmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı: Katılımcıları ISO 22000:2005 standardının gereklilikleri ve Firmalarında Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim İçeriği:

  •  Gıda Güvenliği nedir?

  •  ISO 22000:2005 standardının kapsamı,

  •  Referans standartlar ve yasalar,

  •  ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel yapısı

  •  Dokümanların kontrolü

  •  Kayıtların kontrolü

  •  Yönetimin sorumluluğu

  •  Gıda güvenliği politikası

  •  Gıda  güvenliği ekibi

  •  Acil durum ve ürün geri çağırma programları

  •  Kaynak yönetimi

  •  Personel hijyeni ve eğitim

  •  Çalışma ortamı ve çalışma Şartları

  •  Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

  •  Tehlike analizi

  •  HACCP planının hazırlanması

  •  Tesise özel kritik kontrol noktalarının planlanması

  •  Ghp-ssop-gmp uygulamaları

  •  Tasarım programları ve izlenebilirlik

  •  İzleme ve Ölçme programları

  •  İç tetkikler

  •  Gıda güvenliği sistemi ölçme analiz ve iyileştirilmesi

  •  Uygun olmayan ürünlerin kontrolü

  •  Veri analizleri ve iyileştirmeler

  •  Yönetimin gözden geçirilmesi.