Çevre Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Süresi:  1 Gün

Kimler Katılmalı: Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemleri konusunda bilgi almak isteyen, Firmalarında sistemi kurmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı: ISO 14001:2004 standardının gereklilikleri ve kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği:

  •  ISO 14001 ve Çevre Mevzuatı İlişkisi

  •  Çevre – Endüstri ilişkisi

  •  Çevre Mevzuatının tarihçesi

  •  Çevre Mevzuatının hiyerarşisi

  •  Yetkili makamlar ve görevleri

  •  Çevre ile ilgili kanunlar “K.H.K.’ler” ve özellikleri

  •  Çevre ile ilgili yönetmelikler, tebliğler ve özellikleri

  •  Çevre Mevzuatının uygulanmasında çıkan problemler