APQP İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi

Eğitim Süresi:  10 Saat

Kimler Katılmalı: Yeni ürün devreye alma ve proseslerin geliştirilmesinde çalışanlar ve TS 16949 sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

Üretim parçası onay prosesinin uygulanması,

Ürün tasarımı ve geliştirilmesi,

Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler,

İmalatçı onay seviyeleri,

Proses istek ve talepleri,

Kayıtların ve mastar numunenin saklanması,

Parça onay durumu.

•İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri,

•İleri ürün kalite planlaması nedir?

•Müşteri özel şartları.

•Kontrol Planı.

•İleri ürün kalite planlaması aşamaları.

•Firma Özel Şartları.