İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim Süresi:  4 Saat

Kimler Katılmalı: İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel eğitimden geçirilmesi hedeflenen (Mavi-Beyaz Yaka) tüm çalışanlar.

Eğitimin Amacı: İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacak larını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmak.

Eğitim İçeriği:

 
  • Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri
o        Yasal Zorunluluklar
o        İşverenin sorumlulukları
o        Çalışanların sorumlulukları
o       Çalışanların Eğitimi
o        Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi
o        Risk Değerlendirme
o        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Oluşumu ve Çalışma Şekli
o        Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları
  • İş Güvenliği tanımı
o        İş kazası tanımı
o        Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)
o        Güvensiz hareketler ve şartlar
o        Meslek Hastalıkları
  • Kişisel Koruyucu donanımlar
o        Baret,Gözlük, Yüz Siperi, Maske,
o        Emniyet Kemeri, İş Ayakkabısı.
  • Uyarı ikazları ve işaretler
  • Yanma olayı ve yangın
o        Yanma ve Yangının Tanımlanması,
o        Yangın Söndürme Cihazları
  • Temizlik ve Düzen
  • Kaza istatistikleri
  • İş kazası raporu
  • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak
  • İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler
  *  İşyerine ve işin durumuna göre Eğitim içeriklerinde değişiklikler yapılabilir.