Hidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Mühendisler, Teknikerler, Teknisyenler,  Formenler, Bakımcılar, Bakım yöneticileri, Operatörler.

Eğitimin Amacı: Hidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama Eğitiminde amaç; Hidrolik devre mantığı ve ekipmanlarını tanımak, bakımını yapacak, verimli çalışmasını sağlayacak ve neden sonuç ilişkisini kurarak arıza aramasını yapacak ve arıza nedeniyle kaybolan süreyi minimuma düşürecek seviyeye ulaşmak.

Eğitim İçeriği:

  • Hidrolik elemanların çalışma prensipleri
  • Hidrolik elamanların bakımının yapılması Günlük, haftalık ve aylık bakımlar
  • Hidrolik sistemlerde enerji tasarrufu
  • Hidrolik hatlardaki ve elemanlardaki kirlenme nedenleri ve önleme yöntemleri
  • Hidrolik devre şemalarının okuma tekniği ve numaralandırma
  • Hidrolik devre uygulamaları
  • Devre akış şemaları üzerinden arıza bulma
  • Uygulamalarda arıza bulma yöntemleri.