Elektrohidrolik Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Mühendisler, teknikerler, teknisyenler, operatörler, bakımcılar, bakım yöneticileri.

Eğitimin Amacı: Karmaşık hidrolik sistemlerin elektrik devreleriyle kumandasını yapabilecek seviyede elektrohidrolik bilgisine sahip olmaktadır.

Eğitim İçeriği:

•Elektrik bilgilerinin ve kanunlarının kısa bir tekrarı

•Mühürleme devrelerinin oluşturulması ve sinyalin hafızaya alınması

•Kalıcı ve geçici hafıza yaratılması

•Elektrikte konum kontrolü

•Zaman rölelerinin öğretilmesi ve zamana bağlı kontrol sistemleri

•Basınç şalteri (P/E çevirici) ve basınca bağlı kontrol devrelerinin açıklanması

•Sıralı kontrol devrelerinin öğretilmesi

•Elektrohidrolik ekipmanların seçim kriterleri,

•Elektrik ve hidrolik devre elemanlarının standartlara göre sembolize edilmesi

•İleri seviye elektrohidrolik devrelerin tasarımı ve oluşturulması