Endüstriyel Elektrik Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Mühendisler, teknikerler, teknisyenler, operatörler, bakımcılar, bakım yöneticileri.

Eğitimin Amacı: Elektrik ile ilgili temel kanunları öğrenmek, Elektrik ölçü aletlerini kullanarak doğru ölçümler yapmak, Elektrik ürünlerin çalışma prensiplerini öğrenmek ve seçmek.

Eğitim İçeriği:

•Elektriğin tanımı

•Elektrik üretimi ve çeşitleri

•Temel elektrik devresi

•Elektriksel büyüklükler ve birimleri

•Ohm kanunu

•Kirchhoff kanunları

•AC/DC akım

•Elektrik devre sembolleri ve elektrik devre şeması okuyabilme

•Topraklama çeşitleri ve topraklayıcı hesabı

•Elektrik ölçü aletlerini tanıma ve kullanma

•Elektrikte kullanılan devre elemanlarından örnekler.

(röle, zaman rölesi, basınç sensörü, temassız algılayıcı vb)