Yöneticilik Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Eğitimin Amacı: Eğitim içeriğini oluşturan konuların teorik anlatımıyla birlikte, aktif katılımı sağlayacak uygulamalar, workshop ve atölye çalışmalarını kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği:

Stratejik Yönetim

Lider Yöneticinin Özellikleri

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Yönetici İmajı ve Gizli Otorite

Takım Ruhu ve Motivasyon Yöntemleri

Ekip Çalışmasında Başarı

Etkin İletişim

Çatışma Yönetimi

Departmanlar Arası İletişim Yöntemleri

Sonuç Odaklı İş Takibi

Stratejik Karar Verme

Delegasyon (İş devri)

Yetki Devri – Yetki Gaspı

İnsiyatif kullandırma

Zaman Yönetimi

Toplantı Yönetimi

Hedeflerle Yönetim

Amaçlar, Hedef ve Strateji Bütünlüğü

Süreçlerle Yönetim

Performans Takibi

Raporlama Teknikleri